Prechod na navigáciu Hlavné menu
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Centrum sociálnych služieb v Poprade

AKTUALITY

Oddychová zóna pri Zariadení pre seniorov

Práce na oddychovej zóne pre našich klientov na Komenského ul. už pomaly finišujú. Nielen my, ale hlavne naši starkí sa už nevedia dočkať, kedy ju budú môcť po prvýkrát naplno využiť. V oddychovej zóne sa bude nachádzať okrem príjemného posedenia aj altánok, ruské kolky, petangové ihrisko, ale aj pietne miesto pre tých, ktorí nás už opustili. Oddychovú zónu plánujeme využívať nielen na oddych a relax, ale aj na realizáciu rôznych terapií a rehabilitačných cvičení. Rovnako sa tešíme, že Zariadenie pre seniorov bude mať konečne uzatvorenú oddychovú zónu, kde sa budú môcť voľne pohybovať klienti s alzheimerovým ochorením, ako aj klienti s rôznym stupňom demencie. Prvé jarné lúče sú síce nateraz v nedohľadne, ale to čakanie určite bude stať zato.


 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 26.10.2017 Centrum sociálnych služieb v Poprade pri príležitosti mesiaca úcty k starším historicky po prvýkrát otvorilo svoje brány pre verejnosť. Na úvod privítal hostí riaditeľ centra PhDr. Jozef Košický, ktorý zároveň návštevníkom priblížil činnosť a pôsobenie CSS. Počas Dňa otvorených dverí (DOD) vystúpili naši dlhoroční partneri Súkromná materská škola Stella a Detský folklórny súbor Venček. V rámci kultúrneho programu odznela aj báseň nášho bývalého klienta p. Jožka Húsku "Našli sa", ktorú predniesla naša súčasná klientka p. Ing. Jarmila Miháliková. Počas voľného programu nás sprevádzala hudobná skupina Vojto band, v ktorej pôsobí aj jeden z našich klientov p. Ing. Vojtech Klimek. Návštevníci si počas DOD mohli pozrieť nielen priestory zariadenia, ale aj ochutnať famózne špeciality našej kuchyne. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, návštevníkom a aj zamestnancom CSS za úžasnú atmosféru a krásne podujatie. Dúfame, že o rok sa znovu stretneme.


 

Vážení návštevníci,

vítajte na stránke Centra sociálnych služieb v Poprade. Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách,  spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
 

V Centre sociálnych služieb v Poprade sa poskytujú nasledovné sociálne služby:

 

 

 


 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


933507

Úvodná stránka