Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Centrum sociálnych služieb v Poprade

AKTUALITY

NOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA FRANCISCIHO ULICI

Popradčania dostali predčasne pod vianočný stromček darček, ktorý v meste dlhodobo chýbal. Centrum sociálnych služieb v Poprade 19. 12. 2018 oficiálne odovzdalo do užívania Oddychovú zónu za Zariadením opatrovateľskej služby na Francisciho ul. Nová oddychová zóna je prioritne funkčne navrhnutá pre seniorov, nakoľko takáto zóna v meste Poprad absentovala, ale samozrejme bude prístupná aj pre ostatnú verejnosť. Oddychová zóna je určená, tak pre rekreačnú činnosť, ako aj pre rôzne pohybové aktivity. V parku je vybudovaný zhromažďovací priestor pre usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí, okrasné jazierko s prístreškom, pietne alebo spomienkové miesto, spevnené plochy a komunikácie, petangové ihrisko, umiestnené sú prvky outdoorového fitness parku, minigolfové dráhy a v neposlednom rade sa vysadila aj nová zeleň. Park bude prístupný nie len pre klientov CSS, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta Poprad. Oddychová zóna je oplotená a uzamykateľná, takže budú stanovené prevádzkové hodiny, kedy bude park prístupný verejnosti. Celkové náklady na vybudovanie oddychovej zóny činili čiastku 173 824,- eur.


 

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

Centrum sociálnych služieb v Poprade v spolupráci s OZ Záchrana zakúpilo zo sponzorských finančných prostriedkov 3 ks automatických externých defibrilátorov (AED). AED-čka budú umiestnené vo všetkých zariadeniach, ktoré spadajú pod CSS, t.j. na Komenského ul., Okružnej ul. a Francisciho ul., čím sa centrum zapíše do siete AED prístrojov na Slovensku. K tomuto kroku sme sa rozhodli najmä preto, že 60 až 70 % našich klientov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami rôzneho typu a kedykoľvek môže u nich dôjsť k zástave srdca. AED-čka zároveň poslúžia aj k záchrane života približne 140 zamestnancov CSS, ako aj širokej verejnosti v prípade infarktu, či iných zdravotných komplikácií. Veríme, že aj takouto formou prispejeme ku skvalitňovaniu sociálnych služieb poskytovaných v našich zariadeniach, pretože aj život vo vysokom veku má svoju cenu a každý zachránený život sa počíta. Zároveň sa chceme poďakovať predsedovi OZ Záchrana a prezidentovi Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Ferkovi Majerskému za úzku spoluprácu a zaškolenie našich zdravotníkov.


 

SPLNENÝ SEN

Centrum sociálnych služieb v Poprade dňa 1.6.2018 slávnostne odovzdalo svojim klientom do užívania oddychovú zónu pri Zariadení pre seniorov na Komenského ulici v Poprade. Aj napriek mnohým prekážkam a odporom, s ktorými sme sa pri zrode tejto zóny stretli, sme radi, že sa nám náš sen podarilo splniť. Park ponúka seniorom priestor pre oddych a aktivity v rámci filozofie aktívneho starnutia. V rámci oddychovej zóny sme vybudovali petangové ihrisko a ihrisko na ruské kolky, postavili altánok, vybudovali vyvýšené záhradné záhony, osadili lavičky a vysadili zeleň. Celý park je oplotený, čím sa vytvoril priestor pre slobodný pohyb klientov, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením alebo ťažším stupňom stareckej demencie, čo dopomohlo, okrem iného, aj k eliminácii rizika úteku, či zablúdenia týchto klientov mimo zariadenia. Celkové náklady na vybudovanie oddychovej zóny predstavovali sumu 32 322,- Eur. Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie nielen vedeniu mesta Poprad, ale aj tým poslancom Mestského zastupiteľstva, ktorí náš projekt od začiatku podporovali. ĎAKUJEME!


 

SKVELÁ SPRÁVA!

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 19. 04. 2018 schválilo Centru sociálnych služieb v Poprade finančné prostriedky na výstavbu Oddychovej zóny pre seniorov za budovou Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ulici. Nová oddychová zóna je prioritne funkčne navrhovaná pre seniorov, nakoľko takáto zóna momentálne v meste Poprad absentuje. Oddychová zóna je určená, tak pre rekreačnú činnosť, ako aj pre rôzne pohybové aktivity. Projekt rieši zhromažďovací priestor pre usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí, petangové ihrisko, umiestnenie prvkov outdoorového fitness senior parku, umiestnenie minigolfových dráh, umiestnenie okrasného jazierka s prístreškom, pietne alebo spomienkové miesto, spevnené plochy a komunikácie a v neposlednom rade výsadbu novej zelene. Park bude prístupný nie len pre klientov CSS, ale aj pre ostatných občanov mesta Poprad. Oddychová zóna bude ohradená a uzamykateľná, t. j. budú stanovené prevádzkové hodiny, kedy bude park prístupný verejnosti. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu mesta a všetkým poslancom, ktorí podporili náš projekt. Dúfame, že sa nám projekt podarí zrealizovať v čo najkratšom čase.


 

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DAROVALO SVOJIM KLIENTOM UNIKÁTNY DARČEK

Dňa 20.12.2017 Centrum sociálnych služieb v Poprade ako každý rok, tak aj tohto roku, organizovalo pre svojich klientov predvianočné posedenie. Okrem krásneho vianočného kultúrneho programu, ktorý si pre seniorov pripravili žiaci zo Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole na Letnej ul. v Poprade, bolo toto predvianočné posedenie obohatené ešte o jeden výnimočný moment. Centrum sociálnych služieb obdarovalo svojich klientov trojkolesovým elektrobicyklom Christiania Taxi určeného na prevoz ľudí (tzv. rikšou). Tento bicykel sa podarilo zakúpiť zo sponzorských darov. CSS sa plánuje zapojiť do celosvetového projektu s názvom „Cycling without age“ („Bicyklovanie neobmedzené vekom“). Cieľom projektu je vytiahnuť seniorov z ich izieb do prírody, do mesta, poskytnúť pocit slobody, predstaviť inú formu mobility, vytvoriť nové vzťahy a zároveň dať šancu mladým a aktívnym ľuďom spraviť niečo pre komunitu, zapojiť ich do aktívneho starnutia seniorov. V rámci projektu plánuje CSS osloviť širokú verejnosť, ako aj rôzne športové kluby a študentov, ako potencionálnych dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do tohto projektu, ktorých úloha by spočívala v obsluhe tohto bicykla. Na to, aby sa Centrum sociálnych služieb v Poprade mohlo zapojiť do tohto projektu, bolo potrebné zakúpiť tento bicykel.


 

Oddychová zóna pri Zariadení pre seniorov

Práce na oddychovej zóne pre našich klientov na Komenského ul. už pomaly finišujú. Nielen my, ale hlavne naši starkí sa už nevedia dočkať, kedy ju budú môcť po prvýkrát naplno využiť. V oddychovej zóne sa bude nachádzať okrem príjemného posedenia aj altánok, ruské kolky, petangové ihrisko, ale aj pietne miesto pre tých, ktorí nás už opustili. Oddychovú zónu plánujeme využívať nielen na oddych a relax, ale aj na realizáciu rôznych terapií a rehabilitačných cvičení. Rovnako sa tešíme, že Zariadenie pre seniorov bude mať konečne uzatvorenú oddychovú zónu, kde sa budú môcť voľne pohybovať klienti s alzheimerovým ochorením, ako aj klienti s rôznym stupňom demencie. Prvé jarné lúče sú síce nateraz v nedohľadne, ale to čakanie určite bude stať zato.


 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 26.10.2017 Centrum sociálnych služieb v Poprade pri príležitosti mesiaca úcty k starším historicky po prvýkrát otvorilo svoje brány pre verejnosť. Na úvod privítal hostí riaditeľ centra PhDr. Jozef Košický, ktorý zároveň návštevníkom priblížil činnosť a pôsobenie CSS. Počas Dňa otvorených dverí (DOD) vystúpili naši dlhoroční partneri Súkromná materská škola Stella a Detský folklórny súbor Venček. V rámci kultúrneho programu odznela aj báseň nášho bývalého klienta p. Jožka Húsku "Našli sa", ktorú predniesla naša súčasná klientka p. Ing. Jarmila Miháliková. Počas voľného programu nás sprevádzala hudobná skupina Vojto band, v ktorej pôsobí aj jeden z našich klientov p. Ing. Vojtech Klimek. Návštevníci si počas DOD mohli pozrieť nielen priestory zariadenia, ale aj ochutnať famózne špeciality našej kuchyne. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, návštevníkom a aj zamestnancom CSS za úžasnú atmosféru a krásne podujatie. Dúfame, že o rok sa znovu stretneme.


 

Vážení návštevníci,

vítajte na stránke Centra sociálnych služieb v Poprade. Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách,  spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
 

V Centre sociálnych služieb v Poprade sa poskytujú nasledovné sociálne služby:

 

 

 


 

dnes je: 24.2.2019

meniny má: Matej

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1138616

Úvodná stránka