Prechod na navigáciu Hlavné menu
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Poskytované sociálne služby

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS) poskytuje sociálne služby v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 a ul. Baníckej 4955 v Poprade. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta.

 

Postup pri žiadosti o poskytovanie stravovania:

Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Poprad podáva písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni prostredníctvom odboru sociálneho Mestského úradu v Poprade. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu a v prípade diabetickej a šetriacej stravy aj odporúčanie odborného lekára alebo ošetrujúceho lekára.
Podmienky poskytovania odberu stravy, výšku a spôsob úhrady upravuje dohoda o poskytovaní sociálnej služby v jedálni uzatvorená medzi Mestom Poprad a prijímateľom sociálnej služby.
 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad , ktorú nájdete v časti legislatíva.


 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


933483

Úvodná stránka