Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Kontakty

Správca a vlastník obsahu

Centrum sociálnych služieb v Poprade                        

Komenského 3454/12                               

058 01 Poprad

IČO: 00691844

DIČ: 2020665757

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  1636227053/0200

Email: riaditelka@css.poprad.sk

Centrum sociálnych služieb prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:  DOC, XLS, XML, PDF, JEPG, GIF, PNG, TIFF. Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

 

Technický prevádzkovateľ

WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 2a

960 01 Zvolen

IČO: 36046884

DIČ: 2020069535

www.webyportal.sk

Email: webyportal@webygroup.sk

 

Správca obsahu webového sídla

Za obsah zodpovedá webmaster

 

Kompetencie

Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách,  spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
 

V Centre sociálnych služieb v Poprade sa poskytujú nasledovné sociálne služby:

 

Naše zariadenia nájdete na týchto adresách:


 
Úradné hodiny 
Pondelok7.00 - 15.00 hod.
Utorok7.00 - 15.00 hod.
Streda7.00 - 15.00 hod.
Štvrtok7.00 - 15.00 hod.
Piatok7.00 - 15.00 hod.
 
Telefónne kontakty 
  
Ing. Zuzana Kvaková, poverená riadením0910 890 940
Finančno-organizačný úsek 052/772 9395
Referent personalistiky a miezd052/285 8809
  
Zariadenie pre seniorov, ul. Komenského 
Ambulancia052/772 8449
Sociálny úsek052/772 9004
Vrátnica052/772 9298
  
Zariadenie pre seniorov, ul. Okružná    
Izba sestier, vrátnica052/772 2582
  
Zariadenie opatrovateľskej služby 
Sociálny pracovník052/286 1273
Izba sestier052/286 1275
Ošetrovňa052/286 1276
  
Jedáleň, ul. Komenského052/772 9015
Jedáleň, ul. Banícka052/286 1277

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1282231

Úvodná stránka