Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Poskytované sociálne služby

V Zariadení pre seniorov (ďalej ZpS) na ul. Komenského 3454/12 a ul. Okružnej 758/11 sa poskytuje sociálna služba v súlade
s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
    a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
        najmenej IV., alebo
    b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
        dôvodov.


V zariadení pre seniorov sa 
     a) poskytuje
         1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
         2. sociálne poradenstvo,
         3. sociálna rehabilitácia,
         4. ošetrovateľská starostlivosť,
         5. ubytovanie,
         6. stravovanie,
         7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
         8. osobné vybavenie;
     b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;
     c) zabezpečuje záujmová činnosť.
 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý. Kapacita zariadenia na ul. Komenského je 97 a na ul. Okružnej 35 miest.

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad , ktorú nájdete v časti legislatíva.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1282314

Úvodná stránka