Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Poskytované sociálne služby

V zariadení opatrovateľskej služby na ul. Francisciho 909/10 sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v rozsahu dosiahnutia II. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • sociálne poradenstvo;
  • sociálna rehabilitácia;
  • ošetrovateľská starostlivosť;
  • ubytovanie;
  • stravovanie;
  • upratovanie;
  • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva;
  • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 20 miest.

Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad , ktorú nájdete v časti legislatíva.
 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1282298

Úvodná stránka