Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Poskytované sociálne služby

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS) poskytuje sociálne služby v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 a ul. Baníckej 4955 v Poprade. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta.

 

Postup pri žiadosti o poskytovanie stravovania:

Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Poprad podáva písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni prostredníctvom odboru sociálneho Mestského úradu v Poprade. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu a v prípade diabetickej a šetriacej stravy aj odporúčanie odborného lekára alebo ošetrujúceho lekára.
 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad , ktorú nájdete v časti legislatíva.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1282285

Úvodná stránka